Birkerød Frimærkeklub havde i 1971 30 års jubilæum.

Dette blev fejret med en lille propagandaudstilling på Toftevangskolen.

Møderne blev den gang afholdt i Toftevangskolens bibliotek

I det følgende vises uddrag fra udstillingskataloget.

 BF 30 år forside kom

30 års Tilbageblik

År 1941 i november måmed, taltes der mand og mand imellem om dannelsen af en frimærkeklub i Birkerød.

Endelig var der 3 modige mænd, - Hr. Revisor E. Ridler, Hr. Fabrikant S.Richter og Hr. Boghandler E. Jespersen, der i en annonce i Birkerød Posten, indbød til et stiftende møde på Hotel Birkerød Kro, mandag den 1. dec. 1941.

At der i Birkerød var behov for en frimærkeklub, viste sig ved, at der allerede ved denne lejlighed indmeldte sig 25 medlemmer.

Samme aften blev der valgt bestyrelse, og den fik følgende sammensætning:

Formand: Revisor E. Ridler
Næstformand: Rutebilejer Poulsen
Kasserer: Sekretær Lytting
Sekretær: Boghandler E. Jespersen
Dubletleder: Fabrikant S. Richter
Revisor: Hr. Krogh

Allerede 2 måneder senere var medlemstallet nået op på 40 medlemmer, et tal som må siges at være betragteligt i forhold til i dag, hvor der er 48 seniorer og 39 juniorer. Af de 40 medlemmer, som var med fra starten, er der stadig to som er medlemmer: Nemlig hr. E. Jespersen, klubbens æresmedlem, og klubbens dublet&juniorleder, Jørgen Andersen.

Da de fleste børn, på et-eller andet tidspunkt begynder at samle på frimærker, optog klubben det i begyndelsen af 50'erne, som et at sine hovedopgaver, at lære disse, hvordan man samler og behandler frimærker rigtigt og oprettede en juniorafdeling.

Dette viste sig også, udover det pædagogiske plan, at være en rigtig disposition, da mange af de nuværende medlemmer er tidligere juniormedlemmer.

I 1957 blen foreninhgen medlem af Fællesklubberne, som er en sammenslutning af frimærkeklubber i Nordsjælland og på den anden side af sundet: i Hälsingborg og Klippan.

Dette samarbejde har været af stor værdi, da man ved tre årlige møder har skaffet medlemmerne muligheder for nye kontakter, både blandt svenske og danske samlerkolleger. Ved det ene af disse møder arrangeres endvidere en konkurrence i filatelistisk viden, hvori klubben har tegnet sig for to 3die pladser.

I 1962 blev vi som nr. 33 medlem af Samarbejdende Frimærkeforeninger.

I årene 1966 og 1968 var antallet af medlemmer i Hørsholm og Farum blevet så stort, at disse besluttede at skille sig ud, og stifte deres egne afdelinger.

For at give medlemmerne nye bytte & kontaktmuligheder, indledte klubben den 19.9.64 på Lollikhus den række byttemøder, som med varierende tilholdssteder er fortsat op til idag, hvor der sammen med vor propagandaudstilling skal danne den festlige ramme om foreningens 30 års jubilæum.

Formænd til i dag har været følgende:

E.Ridler 01-12-1941 - 14-02-1949
G. Rasmussen 14-02-1949 - 06-01-1949?
O. G. Schmidt 06-01-1949? - 02-10-1952
E. Ridler 02-10-1952 - 05-11-1959
E. Jespersen 05-11-1959 - 01-10-1964
C. V. Engel 01-10-1964 - 13-10-1970
F. P. Andersen 13-10-1970 - 14-10-1976
J. Saustrup 14-10-1976 - 13-10-1988
F. Parbst 13-10-1988 -

 

Til sidst finder du her en oversigt over de udstillede samlinger, og måske genkender du også navnene på enkelte af de gamle medlemmer af Birkerød Frimærkeklub.

BF 30 år udstillere kom