Birkerød Frimærkeklub er medlem af Danmarks Filatelistforbund (DFF) og betaler derfor et bidrag til dette.

KONTINGENTVEDTÆGT

Medlemsinddeling:

A:        Ordinært medlem (modtager DFT)

AH:     A-medlem med bofællesskab med et A medlem.

C:        Medlem, der er A-medlem i anden DFF-klub (modtager ikke DFT)

U:        medlem af juniorafdelingen mellem 8 og 18 år (modtager DFT)

        

KONTINGENT for perioden 1/1-2023 til 31/12-2023 er følgende:

Medlems

kategori

Bidrag

til DFF

Bidrag til

Birkerød Frimærkeklub

Kontingent

i alt

A 420,00 60,- 480,00
AH 210,00 60,- 270,00
C 0,00 60,- 60,00
U 0,00 25,- 25,00

 

Hvis kontingentet ikke betales rettidigt (senest på generalforsamlingen), tillægges et rykningsgebyr på kr. 10,00